S Madalinski
Przyjście na świat dziecka jest ważną chwilą dla całej rodziny. Mamy czas i możemy się do niej starannie przygotować,
tak aby moment pierwszego spotkania z dzieckiem był dla wszystkich radosnym przeżyciem.
Podstawą dobrego przygotowania oprócz zapewnienia sobie opieki lekarskiej jest również uczestniczenie w zajęciach Szkoły Rodzenia.