Zofia Zgorzalewicz
Każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny. Ma swoją osobowość i własne poglądy. Czasami jednak tak dalece  różnimy się od siebie, że nie potrafimy znaleźć wspólnego języka. Czujemy się niezrozumiani i zawiedzeni. A wtedy zazwyczaj ważne sprawy przeradzają się w konflikt. Będąc zaangażowanym w spór jesteśmy targani silnymi emocjami, co nie ułatwia znalezienia właściwego wyjścia. I właśnie w TAKICH sytuacjach można skorzystać z mediacji. Mediator to bezstronna osoba pomagająca szukać skonfliktowanym stronom najlepszego dla nich rozwiązania.
W dzisiejszych czasach sądy są przeciążone nadmiarem procesów.
Znacznie szybciej i taniej można załatwić wiele spornych spraw korzystając z fachowej pomocy mediatora.

Zapraszam
ZOFIA ZGORZALEWICZ